S’Ufítziu de Língua Sarda de sa Províntzia de su Sud Sardigna in collabboratzioni cun su Sistema Bibliotecàriu “Monti Linas” organizat s’ammosta bibliogràfica personali “Bachisio Bandinu” chi si fait de mércuris 8 de Làmparas fintzas a su 28 de Làmparas 2022, in sa Biblioteca Comunali “Antonio Gramsci”, bia Regione Sarda 61, Biddacidru.

S’ammosta est dedicada a is òperas de Bachisio Bandinu ( Bitzi, 22 de Friaxu 1939antropólogugiornalista e scritori.